Betaal geen te hoge personeelskosten

Werkgevers betalen mogelijk teveel premie aan UWV, Belastingdienst, pensioenfondsen en verzekeraars of benutten onvoldoende de mogelijkheden op subsidies, premie kortingen c.q. fiscale verminderingen. Het heeft ons altijd verbaasd dat premienota’s van instanties als het UWV, de belastingdienst of pensioenfondsen onvoldoende of niet worden gecontroleerd.

Een vakkundig “Oog op uw administratie” kan u hierbij helpen.
Personeelskosten zijn vaak de grootste kostenposten binnen een onderneming. Met een juiste controle valt hier veel geld terug te verdienen. Met name de samenhang tussen de diverse regelingen is hierbij van belang.

Mogelijke oorzaken:

  • Gebrek aan voldoende kennis op het specifieke loonheffinggebied en daardoor onvoldoende signalering op de mogelijkheden.
  • Onvoldoende kennis om op de juiste wijze, bij de juiste afdeling van de juiste instantie alle mogelijkheden te benutten.
  • Gebrek aan tijd van de verantwoordelijke werknemer, komt vaak naast de normale drukke werkzaamheden.
  • Verloop op het gebied van personeel ten aanzien van de verantwoordelijke werknemers.
  • Een jaarlijks veranderende wet- en regelgeving.

Waarom See Finance?

See Finance heeft de kennis in huis om uw personeelskosten vakkundig te controleren en de teveel betaalde premies c.q. onvoldoende benutte subsidies voor u terug te vragen.

Plan een gesprek!

Bel voor een vrijblijvend gesprek: