Onze werkwijze

Onze dienstverlening bieden wij u aan op basis van No Cure No Pay.

Pas op het moment dat er daadwerkelijk een premieteruggave is gerealiseerd ontvangen wij van u onze commissie. Als er geen opbrengst / besparing is vanuit ons onderzoek bent u See Finance ook niets verschuldigd.

Feitelijke Onderzoek
Na de inventarisatie van de mogelijkheden via een persoonlijk gesprek doorlopen wij de volgende stappen in ons onderzoek:

Overeenkomst

In de overeenkomst staat bepaald dat u See Finance de opdracht geeft een onderzoek te laten uitvoeren op No Cure No Pay basis.

Uitvraag gegevens.

See Finance vraagt de benodigde gegevens uit bij de werkgever welke, zo mogelijk, digitaal kunnen worden aangeleverd aan See Finance.

Aanvullend onderzoek.

Indien noodzakelijk vindt er door de medewerkers van See Finance een aanvullend administratief onderzoek plaats bij uw onderneming. Dit kan bestaan uit een check op uw salarisadministratie en uw loonaangifte en/of een eventueel uitgebreid dossieronderzoek op werknemersniveau. De medewerkers van See Finance verrichten geheel zelfstandig het onderzoek. Uiteraard is ons privacyreglement van toepassing welke desgewenst overlegd kan worden.

Eindrapportage.
Na afloop van ons onderzoek wordt u in het bezit gesteld van een heldere eindrapportage waarin onze bevindingen, resultaten en eventuele aanbevelingen zullen worden vermeld.

Verwerking premievoordelen.
Afhankelijk van de bevindingen dienen er correcties plaats te vinden in de loonaangiften over de oude jaren door werkgever c.q. accountant. Desgewenst zal er een verzoek tot teruggave ingediend worden bij de desbetreffende instelling door See Finance. Vervolgens zullen wij de ingediende claims bewaken en er voor zorgen dat u zo snel mogelijk uw geld terug ontvangt.

Toekomst.
De wetgeving en regelingen zijn recentelijk aanmerkelijk gewijzigd. Hier speelt met name de beperking van de benutting van SV regelingen vanwege de complexiteit en de wettelijke (korte) termijnen, de benutting van de compensatieregelingen en de beperking van de ZW en WGA schadelast. Hiervoor hebben wij een oplossing waarmee wij u volledig kunnen ontzorgen. Wij nemen deze complexe administratief intensieve en tijdrovende werkzaamheden van u over. De regie en werkzaamheden liggen dan bij ons maar de controle blijft bij de werkgever door de aangeleverde inzicht en sturingsrapportages